Visita a consultori
Altres citologies
Colpotomia punció
Microcolpohisteroscòpia
Cos estrany vaginal. Extracció
Monotorització materno-fetal
Test postcoital
Biòpsia de vulva
Biòpsia de coll uterí
Amnioscòpia
Ferides de petita quantia. Sutura
Escisió d’himen
Ecografia abdominal
Ecografia ginecològica
Ecografia obstètrica
Ecografia mamària
Ecografia transvaginal
Biòpsia senzilla, estudi macro i microscòpic, no complicat
Biòpsia cutània, subcutània o mucosa (extracció de peça a estudi)
Citologia cervico-vaginal. Presa de mostres en consulta
Citologia i microtomia d’endometri per a estudis funcionals
Cerclatge de coll uterí. Col·locació
Extracció cerclatge de coll uterí, urgent o programat
Desbridament d’abscès sense anestèsia general (amb anestèsia local)
Pòlips cervicals, vaginals i vulvars, Extirpació
Ecografia disgnòstic prenatal/o alta resolució
Condilomes vulvars, vaginals o perianals. Tractament quirúrgic
Citopatologia exfoliativa cérvic-vaginal simple
Electrocoagulació. Crioagulació. Termocoagulació de cèrvix (una o varies lesiona)
Tumors benignes cutanis (quist epider, nevus, lipomes, angiomes, etc) (1 o més lesions) extirpació

Barcelona
Instituto Guilera de obstetricia y ginecologia: Av. Hospital Militar, 149-161. Tel: 93 211 11 45 – 93 418 45 04
Creu Blanca per la dona i l’Infant: Josep Trradellas, 104-108. Tel: 93 419 23 23 Còrsega, 345. Tel: 93 217 17 00
Granollers
Centre de ginecologia i obstetricia: Girona, 6-2. Tel: 93 870 68 88Institut Clínic del Vallès: Camí Vell de Canovelles, 80. Tel: 93 840 25 76 – 93 846 56 06