Acords estratègics

Conveni amb la Mútua General de Catalunya

Amb aquest conveni de col·laboració es pretén cobrir i reforçar les consultes externes de diverses especialitats. Ens permetrà donar fluïdesa a unes consultes massificades amb la particularitat que no ha suposat cap increment en la quota que abonen els associats. D’aquest acord se’n podran beneficiar totes les persones acollides a la pòlissa EXTRA en les següents especialitats:

Cardiologia
Ginecologia
Pediatria (Urgències)
Urologia

Link a la Mútua General de Catalunya

Detall de les cobertures de la pòlissa extra:

Visita a consultori
Ecocardiograma + doppler
Ergometria (ECG d’esforç)
Espirometria dinàmica
Holter (ECG dinàmic)
Pericardiocentesi
Ecocardiografia d’esforç
Ecocardiograma + doppler color
Electrocardiograma i informe
Fonomecanocardiograma
Holter de pressió arterial
Ecocardiograma bidimensional i/o modem

Barcelona
Centre El Pilar – Sant Jordi: Balmes 271 Tel: 93 236 05 00
Diagnosis Mèdica Creu Blanca: Còrsega, 345. Tel: 93 217 17 00
Granollers
Metges Sant Esteve: Av. Sant Esteve, 9, 2, Tel: 93 879 11 77

 

Visita a consultori
Altres citologies
Colpotomia punció
Microcolpohisteroscòpia
Cos estrany vaginal. Extracció
Monotorització materno-fetal
Test postcoital
Biòpsia de vulva
Biòpsia de coll uterí
Amnioscòpia
Ferides de petita quantia. Sutura
Escisió d’himen
Ecografia abdominal
Ecografia ginecològica
Ecografia obstètrica
Ecografia mamària
Ecografia transvaginal
Biòpsia senzilla, estudi macro i microscòpic, no complicat
Biòpsia cutània, subcutània o mucosa (extracció de peça a estudi)
Citologia cervico-vaginal. Presa de mostres en consulta
Citologia i microtomia d’endometri per a estudis funcionals
Cerclatge de coll uterí. Col·locació
Extracció cerclatge de coll uterí, urgent o programat
Desbridament d’abscès sense anestèsia general (amb anestèsia local)
Pòlips cervicals, vaginals i vulvars, Extirpació
Ecografia disgnòstic prenatal/o alta resolució
Condilomes vulvars, vaginals o perianals. Tractament quirúrgic
Citopatologia exfoliativa cérvic-vaginal simple
Electrocoagulació. Crioagulació. Termocoagulació de cèrvix (una o varies lesiona)
Tumors benignes cutanis (quist epider, nevus, lipomes, angiomes, etc) (1 o més lesions) extirpació

Barcelona
Instituto Guilera de obstetricia y ginecologia: Av. Hospital Militar, 149-161. Tel: 93 211 11 45 – 93 418 45 04
Creu Blanca per la dona i l’Infant: Josep Trradellas, 104-108. Tel: 93 419 23 23 Còrsega, 345. Tel: 93 217 17 00
Granollers
Centre de ginecologia i obstetricia: Girona, 6-2. Tel: 93 870 68 88Institut Clínic del Vallès: Camí Vell de Canovelles, 80. Tel: 93 840 25 76 – 93 846 56 06
 

Visita a consultori
Penis. Condilomes. Exèresi
Uretrografies. Cistouretrografies
Ecografia transrectal
Biopsia prostàtica perineal
Biòpsia punció testicular
Ferida escrotal sutura
Fluxometria
Ecografia testicular
Biòpsia de penis o pell escrotal
Biòpsia prostàtica transrectal
Biòpsia renal percutània
Desbridament d’abcés sense anastèsia general (amb anestèsia local)
Cirurgia de frenet de penis. Frenulectomia
Escrot. quist sebaci / tumor superficial. Extirpació
Papilomes de gland i meat. Electrocoagulació
Ecografia urològica (reno-vesico-prostatica)
Estudi de tumescència peneana (per sessió)
Biòpsia punció prostàtica ecodirigida
Biòpsia quirúrgica de testicle C28

Barcelona
Instituto médico Tecnológico:  Escorial, 169-171. Tel: 93 285 33 99
Diagnosis Mèdica:  Còrsega, 345. Tel: 93 217 17 00
Granollers
Institut Clínic del Vallès:  Camí Vell de Canovelles, 80. Tel: 93 840 25 76 – 93 846 56 06

 

Barcelona
Hospital de nens de Barcelona:  Consell de Cent, 437. Tel: 93 231 05 12

Conveni amb la Federació de Mutualitats de Catalunya

La Federació de Mutualitats de Catalunya s’ocupa de la representació i la defensa dels interessos del mutualisme social català. Actualment està integrada per 38 mútues i mutualitats de previsió social, que donen cobertura asseguradora sense afany de lucre a prop de 257.000 mutualistes amb més de 822.000 subjectes protegits, l’equivalent a l’11% de la població catalana.

L’objectiu fonamental de la Federació és contribuir al progrés de les mutualitats catalanes mitjançant la projecció i consolidació del mutualisme social com a oferta asseguradora competitiva i eficaç, i com a model organitzatiu complementari de l’economia productiva i dels sistemes públics de protecció social.

Link a la Federació de Mutualitats de Catalunya

Conveni amb l'Hospital de Sant Celoni

Aquest conveni compren tots els serveis d’assistència sanitària, serveis tals com :

  • Hospitalització
  • Consultes externes
  • Quiròfan
  • Urgències
  • Rehabilitació…. i diferents tipus de proves diagnòstiques.


Link al web de Hospital de Sant Celoni