Avís Legal

Identificació del titular

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, s’informa a la persona usuària que el titular de la pàgina WEB www.germandat.cat és:

GERMANDAT SANT JOAN BAPTISTA DE SANT CELONI, MPS

Domicili: C/ Diputació, 34 (Edifici Hospital de Sant Celoni) –08470 SANT CELONI
CIF: V08995482
Correu electrònic: germandat@hsceloni.cat

Dades del Registre: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona en el volum 40.140, foli 44, full B-47253

Accés a la pàgina WEB

L’avís legal regula l’accés i ús de les persones Usuàries a la pàgina WEB  i té per objecte donar a conèixer els serveis de l’entitat i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet.

L’accés i/o ús del WEB atribueix a qui el realitza la condició de persona usuària i l’acceptació, sense reserves de cap mena, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d’aquelles altres particulars que, si escau, regeixin la utilització del Portal o dels serveis vinculats al mateix.

La persona usuària ha de llegir atentament l’Avís Legal i les Polítiques de Privacitat i de Cookies quan es proposi utilitzar la pàgina WEB, ja que la GERMANDAT SANT JOAN BAPTISTA DE SANT CELONI, MPS, d’ara endavant La Germandat, es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del seu WEB. Si no accepteu les condicions d’accés i ús, preguem us abstingueu d’utilitzar el WEB i el seu contingut.

Utilització de la pàgina WEB

La persona usuària es compromet a fer un ús diligent de la pàgina WEB, així com de la informació relativa als seus serveis i activitats, amb total subjecció tant a la normativa aplicable, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, les condicions d’accés i ús i qualssevol altres condicions establertes a la pàgina WEB.

A més, es compromet a abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

Funcionament de la pàgina WEB

En cas d’incompliment de les condicions de l’Avís Legal, o les Polítiques de Privacitat i Cookies, la Germandat es reserva el dret a limitar, suspendre i/o excloure l’accés a la seva pàgina WEB, adoptant qualsevol mesura tècnica necessària al seu respecte. La Germandat farà el possible per mantenir la pàgina WEB en bon funcionament, evitant errors, o bé reparant-los i mantenint els continguts actualitzats. Ara bé, la Germandat no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés a la pàgina WEB ni la inexistència d’errors en el contingut.

Responsabilitat

La persona usuària és l’única responsable de l’ús que es pugui fer de qualsevol informació o mecanisme de la pàgina WEB.

La Germandat no es farà responsable de cap dany al maquinari i/o programari de la persona usuària que es derivi de l’accés i ús de la pàgina WEB. Així mateix, tampoc es responsabilitzarà d’aquests danys i/o perjudicis que es puguin ocasionar per l’accés i/o ús de la informació del WEB, i en concret dels que es puguin produir en sistemes informàtics o els provocats per virus /o atacs informàtics, caigudes, interrupcions o defecte en les comunicacions i/o Internet. 

La persona usuària serà responsable dels danys i/o perjudicis que la Germandat pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès a través del present Avís Legal, la normativa aplicable i Política de Privacitat i de Cookies.

Política en matèria de “Links” (WEB enllaçant i enllaçada)

WEB enllaçant

Els tercers que tinguin la intenció d’incloure en una pàgina WEB un enllaç de la present pàgina haurà de complir amb la legislació vigent i no podran allotjar continguts que siguin inapropiats, il·lícits, pornogràfics, violents, etc.

En cap cas la Germandat es fa responsable del contingut de la pàgina WEB, ni promou, garanteix, supervisa ni recomana els continguts d’aquesta.

Si el WEB enllaçant incompleix algun dels aspectes anteriors estarà obligat a suprimir l’enllaç de manera immediata.

WEB enllaçada

En aquesta pàgina WEB es poden incloure enllaços de pàgines WEB de tercers que permetin a la persona usuària accedir-hi. No obstant això, la Germandat no es fa responsable del contingut d’aquestes pàgines WEB enllaçades, sinó que serà la persona usuària l’encarregada d’acceptar i comprovar els accessos cada vegada que accedeixi.

Aquests enllaços o mencions tenen una finalitat que no impliquen el suport, l’aprovació, comercialització o relació alguna entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

Propietat Intel·lectual i Industrial sobre els continguts

La Germandat, o els seus llicenciants, són titulars de tots els drets de propietat intel·lectual sobre els Continguts de la pàgina WEB, entenent com a tal tots els dissenys, bases de dades, programes d’ordinadors subjacents (codi font, inclòs), així com els diferents elements que integren la pàgina WEB (textos, gràfics, fotografies, vídeos, colors, etc.), estructura,  ordre, etc. En relació a les marques i noms comercials (“signes distintius”) són titularitat de $PYME, o els llicenciants.

L’ús de la pàgina WEB per part de la persona usuària no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual ni industrial. La persona usuària té totalment prohibit reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts o els Signes distintius, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

Publicitat

A la pàgina WEB es podran allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió al WEB compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicables.

La Germandat no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

Legislació aplicable

L’ Avís Legal es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés al lloc WEB, se sotmetran als jutjats o tribunals pertinents de conformitat amb la normativa de consumidors i usuaris.

Contacte

Per a qualsevol pregunta o comentari sobre el present avís legal us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic germandat@hsceloni.cat