Assistència Sanitària

Preus/Tarifes 2023

(aprovades a l'Assemblea General Ordinària del 29-06-2023)

Bàsica *

 • Cobreix les consultes a:
 • Pediatria (menors de 16 anys)
 • Medicina General
 • Urgències

Serveis complets

 • Pòlissa bàsica
 • Especialitats
 • Proves complementàries
 • Ingressos quirúrgics

Extra

 • Pòlissa Serveis Complets
 • Ingressos quirúrgics i mèdics
 • Cobertura complementària amb Mútua General de Catalunya

Les tarifes es consideren per mes i per persona.


* Queden excloses les consultes externes a especialistes, així com les proves complementàries. Podran beneficiar-se d’una franquícia en els serveis no inclosos en la cobertura. 


Cobertura del servei d’assistència en viatges (assistència en viatge+repatriació+serveis), inclòs pel prenedor i opcional pels assegurats: 0,67€/associat/mes (impostos no inclosos).


Totes les quotes inclouen el 1,5 per 1000 per recàrrec de liquidació d’entitats al Consorci de Compensació d’Assegurances. 

Guia mèdica

Oferim un servei de qualitat i proximitat.

Descarregar guia mèdica en pdf

Prestacions mèdiques

Prestacions Generals

Medicina General

Pediatria

Oftalmologia

Odontologia

Cirurgia General

Cardiologia

Geriatria

Dermatologia

Ginecologia/Tocologia

Aparell Digestiu

Aparell Respiratori

Neurologia

Otorrinolaringologia

Psiquiatria

Reumatologia

Traumatologia

Urologia

Exploracions diagnòstiques realitzades a l'Hospital de Sant Celoni

 • Anàlisis clíniques

 • Audiometria

 • Campimetria

 • Ecografia

 • Ecocardiografia

 • Electrocardiograma

 • Electromiografia

 • Espirometria

 • Fluxometria

 • Histeroscòpia

 • Holter

 • Mamografia

 • Mapa de pressió

 • Radiologia

 • T.A.C.

 • Urodinàmia