Horaris consultes

Guia mèdica

Oferim un servei de qualitat i proximitat.

Descarregar guia mèdica en pdf

Servei Doctor/a Horari
Anestèsia Dr. A. Garcés Dimecres (quinzenal) 15:30h
Infermeria sedacions Dilluns
Aparell digestiu Dra. C. Peñalver Dimarts 15:30h
Dr. J. Rey Dilluns (quinzenal) 09.00h
Aparell respiratori Dr. F. Deulofeu Dimarts 15:00h
Dijous 15:00h
Cardiologia Dra. T. Romanillos Dilluns 16:30h
Dijous (quinzenal) 15:30h
Cirurgia general Dr. G. Römer Dimarts (quinzenal) 15:30h
Dr. M.A. Vicente Dimecres 15.30h
Dermatologia Dr. F. Oliveras Dilluns 8:00h
Dimecres 8:00h
Geriatria Dr. J. Borràs Dimecres (quinzenal) 15:30h
Ginecologia/Tocologia Dra. M.A. López Dilluns (mensual) 15:30h
Dimecres (quinzenal) 15:30h
Dra. M. Pérez Dijous (quinzenal) 15:45h
Dr. Sanjuán Dimarts 15:45h
Hematologia (Control SINTROM)
Neurologia Dr. J. Pons Dimarts 17:00h
Medicina Interna Dr. F. Deulofeu Dimarts 15:00h
Dijous 15:00h
Odontologia Clínica Quinteros-Borgarello Concertar visita: 93 867 29 88
MASDENT Clínica dental Concertar visita: 93 67 50 63
Clinica Arc Dental Concertar visita: 93 114 7456
Oftalmologia Dra. N. Mendieta Dimarts i dimecres alterns 15:00h
Otorinolaringologia Dra. G. Arias Dilluns 15:00h
Dimecres 09:00h
Dr. V. Núñez Dimecres 18:45h
Pediatria Dr. C. Mota Dimarts 10:30h
Dijous 13:00h
Psiquiatria Dra. M. R. Català Dilluns (quinzenal) 15:00h
Dr. A. Solà Passar per Admissions
Dr. E.Sedó Dilluns 09:00h
Divendres 09:00h
Reumatologia Dra. A. Riveros Divendres 15:30h
Traumatologia
Dr. M. Biosca Dilluns 15:30h
Dijous 15:30h
Dr. A. Broch Dijous 15:30h
Dr. J. Martínez Dimarts 09:00h
Dra. E. Navarro Dimecres 15:30h
Dr. F.L. Funes Dimarts 15:30h
Urologia Dr. A. Rodríguez Dimarts (quinzenal) 17:00h
Dimecres (quinzenal) 09:15h
Dra. A. Melnick Dimarts 15:00h
Podologia (servei extraordinari) Sr. J. Framis Dilluns 09:40h-15:00h (Ctra. Vella,48)
Dimecres 09:20h (Ctra. Vella)
Dijous 15:20h
Divendres 08:00h (Ctra. Vella, 48)
Sra. C. Salinas Dimarts 16:00h
Psicologia (servei extraordinari) Dr. E. Sedó Dilluns 09:00h
Dijous 09:00h
Divendres 09:00h