Horaris consultes

En relació a les prestacions mèdiques, us informem que actualment ens trobem sense poder cobrir les especialitats d’Hematologia i Reumatologia. A banda de les limitacions estructurals que ens trobem per la manca de personal sanitari en general, hem de tenir present que una part de les vacants dels professionals mèdics es concentra en centres mitjans/petits. No obstant, estem treballant totes les alternatives possibles per tal que en breu tinguem cobertes aquestes dues especialitats. Us mantindrem informats.

Lamentem molt aquesta incidència, aliena a la nostra voluntat, i us demanem sinceres disculpes.

27-03-2024

Guia mèdica

Oferim un servei de qualitat i proximitat.

Descarregar guia mèdica en pdf

Servei Doctor/a Horari
Anestèsia Dr. A. Sánchez Dimecres (mensual) 15:30h.-18.15h.
Infermeria sedacions Dilluns (quinzenal) 15.00h.-20.00h.
Aparell digestiu Dra. C. Peñalver Dimarts 15:30h.-18.30h.
Dr. J. Rey Dilluns (quinzenal) 08.00h.-14.00h.
Aparell respiratori Dr. F. Deulofeu Dimarts 15:00h.-18.00h.
Dijous 15:00h.-18.00h.
Cardiologia Dra. T. Romanillos Dilluns 16:30h.-18.30h.
Dr. C. Baez Dijous (quinzenal) 15:00h.-16.30h.
Cirurgia general Dr. G. Römer Dilluns (quinzenal) 15:30h.-18.30h.
Dr. M.A. Vicente Dilluns (quinzenal) 15.30h.-19.00h.
Dermatologia Dr. F. Oliveras Dilluns 8:00h.-08.40h.
Dimecres 8:00h.-08.40h.
Geriatria Dr. J. Borràs Dimecres (quinzenal) 15.30h.-18.30h.
Ginecologia/Tocologia Dra. M.A. López Dilluns (mensual) 15:30h.-19.30h.
Dimecres (quinzenal) 15:30h.-19.30h.
Dra. M. Pérez Dijous (quinzenal) 15:30h.-19.30h.
Dr. Sanjuán Dimarts 15:45h.-18.45h.
Hematologia (Control SINTROM)
Neurologia Dr. J. Pons Dimarts 17:00h.-19.30h.
Medicina Interna Dr. F. Deulofeu Dimarts 15:00h.-18.00h.
Dijous 15:00h.-18.00h.
Odontologia Clínica Quinteros-Borgarello Concertar visita: 93 867 29 88
MASDENT Clínica dental Concertar visita: 93 67 50 63
Clinica Arc Dental Concertar visita: 93 114 7456
Oftalmologia Dra. N. Mendieta Dimarts i Dimecres alterns
Dimarts 09.00h.-14.00h. 15.00h.-20.00h. / Dimecres 15.00h.-20.00h.
Otorinolaringologia Dra. G. Arias Dilluns 18.40h.-20.00h.
Dimecres 10.15h.-11.15h.
Dr. V. Núñez Dimecres (quinzenal) 18.45h.-19.45h.
Pediatria Dr. C. Mota Dimarts 10:30h.-13.30h.
Dijous 13.00h.-13.30h. / 15.00h.-18.30h.-
Psiquiatria Dra. M. R. Català Dilluns (quinzenal) 15.00h.-18.00h.
Dr. E. Sedó Dilluns 09.00h.-13.00h. / 16.00h.-19.00h.
Dijous 09.00h.-13.00h. / 16.00h.-19.00h.
Divendres 09:00h.-13.00h.
Reumatologia Dra. A. Riveros
Traumatologia
Dr. M. Biosca Dilluns 16.00h.-18.55h.
Dijous 16.00h.-18.55h.
Dr. A. Broch Dijous 09.30h.-13.30h.
Dr. J. Martínez Dimarts 09:00h.-12.30h.
Dra. E. Navarro Dimecres 09.30h.-13.30h.
Dr. F.L. Funes Dimecres 15:30h.-18.30h.
Urologia Dra. A. Melnick Dimarts 15.00h-20.00h.
Últim dimarts de mes 09.00h.-14.00h.
Podologia (servei extraordinari) Sr. J. Framis Dilluns 09:40h-17:30h (Ctra. Vella, 48 de Sant Celoni)
Dimecres 09:20h.-11.40h. (Ctra. Vella, 48 de Sant Celoni)
Dijous 15.20h.-18.20h.
Divendres 08:00h.-12.00h. (Ctra. Vella, 48 de Sant Celoni)
Sra. C. Salinas Dimarts 16:00h.-19.45h.
Psicologia (servei extraordinari) Dr. E. Sedó Dilluns 09.00h.-13.00h. / 16.00h.-19.00h.
Dijous 09.00h.-13.00h. / 16.00h.-19.00h.
Divendres 09:00h.-13.00h.